Tăng Chi Bộ Kinh 45 46 47 48 Phước điền | Chương 5 Pháp| Phẩm 5Vua Munda | TT. Thích Tâm Hạnh

TamHanh-kinh-45

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp .Phẩm 5 Vua Munda
Kinh 45: Phước điền : Nguồn gốc sanh ra phước điền
Kinh 46: Cụ túc:
Kinh 47: Tài vật: Người tu Phật có 5 thứ tài sản
Kinh 47: Sự việc không thể có được: 5 việc không thể tránh được trong cuộc đời

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*