4 pháp đem lại hạnh phúc | TT. Thích Giác Giới giảng pháp sáng Chủ nhật

TGiacGioi-4-phaphanhphuc

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần , sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp TT. Thích Giác Giới giảng về 4 pháp đem lại hạnh phúc đó là Giới hạnh, An Trú, Trí tuệ và Không làm các điều ác

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*