Như Lý Tác Ý : TT. Thích Tâm Minh | Thiền Viện Vạn Hạnh

Như Lý Tác Ý

Ngày Chủ Nhật thường kỳ, sau khi thực hạnh Thiền, Tụng Kinh là Giảng Pháp sau hội trường. TT. Thích Tâm Minh giảng về Như Lý Tác Ý để thực hiện trong đời sống, trong tu tập nhằm đạt nhiều lợi ích

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*