Chánh Pháp còn phải bỏ | HT. Thích Tâm Đức Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Chánh Pháp còn phải bõ

Thiền Viện Vạn Hạnh sau thời khóa Hướng dẫn Thiền từ 7g, Tụng kinh từ 8g là thời Giảng Pháp của HT. Thích Tâm Đức sau Hội trường với chủ đề Chánh Pháp còn phải bỏ

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*