5 yếu tố giúp thành công | TT. Thích Tâm Minh | Thiền Viện Vạn Hạnh giảng pháp sáng Chủ Nhật

song-theo-loi-phat

Sau thời khóa Hướng dẩn Thiền và Bát Quan Trai là buổi giảng pháp sau hội trường của TT. Thích Tâm Minh vối chủ đề 5 yếu tố giúp thành công trong cuộc sống

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*