Chuyển đổi tâm thức tu tập | Thầy Minh Nhật | Giảng pháp sáng Chủ Nhật

Thầy Minh Nhật

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật, sau thời khóa Hướng Dẩn Thiền, Tụng Kinh là Giảng Pháp sau hội trường từ 8g30 Sau lời giới thiệu của TT Tri Sự, Đại đức Thích Minh Nhật đã giảng về Sự chuyển đổi tâm thức tu tập qua các Ví dụ mà Đức Phật đã nêu qua cách chọn 4 loại trú xứ, 4 loại chuột và 4 loại xoài trên con đường tu tập

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*