Pháp hành của Bồ Tát | HT. Thích Tâm Đức

HT Thích Tâm Đức

Pháp hành của Bồ Tát | HT. Thích Tâm Đức | Thiền Viện Vạn Hạnh giảng pháp sáng Chủ Nhật hang tuần Nội dung đề cập đến sự phát triển của Phật giáo Đại thừa và ý nghĩa Lục độ trong Pháp hành Bồ Tát

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*