Phật giáo Đại Thừa và hai hạng người| TT. Thích Tâm Đức

TTamDuc-PG-Dai-thua

Thiền Viện Vạn Hạnh Giảng Pháp sáng Chủ Nhật , TT. Thích Tâm Đức giảng đề tài Phật giáo Đại Thừa và hai hạng người nhằm đưa đến một sự hiểu biết đúng đắn 2 truyền thống Nguyên Thuỷ và Đại Thừa với sự minh hoạ qua kinh Pháp Hoa, kinh A di đà và kinh Địa Tạng…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*