Tăng Chi Bộ Kinh 175-176 | Phẩm XVIII Nam Cư Sĩ | Chương 5 Pháp| TT. Thích Tâm Hạnh

Tang-chi-kinh-175-176

TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm XVIII Nam Cư Sĩ
Kinh 175- Kẻ bị vất bỏ
Kinh 176 – Hoan hỷ
Các lợi ích của việc gìn giữ thành tựu năm giới

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*