Tăng Chi Bộ Kinh 171-174 | TT. Thích Tâm Hạnh

tang chi bo kinh171

Tăng Chi Bộ | Phẩm XVIII Nam Cư Sĩ Chương 5 pháp | TT. Thích Tâm Hạnh giảng
Kinh 171- Sợ Hãi
Kinh 172 – Không sợ hãi
Kinh 173 – Địa ngục
Kinh 174 – Sợ hãi hận thù
Đức Phật nói về lợi ích khi thành tựu giữ gìn 5 giới của người cư sĩ giúp loại bỏ sợ hãi vững mạnh không còn hận thù và được sanh thiên

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*