Buông bỏ để được hạnh phúc | TT. Thích Tâm Hạnh

buong bo hanh phuc

TT. Thích Tâm Hạnh giảng pháp sáng Chủ Nhật qua việc thảo luận hỏi đáp về những vấn đề trong cuộc sống, nổi bật là việc giải thích cách Buông bỏ để có hạnh phúc cho đến sắc sắc không không, cứu cánh Niết bàn , luân hồi sanh tử và ý nghĩa mười phương như một chiếc lá trong lòng bàn tay của kinh Kim cang…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*