Tăng Chi Bộ Kinh 168-170 | TT. Thích Tâm Hạnh

TangChi-170

TT. Thích Tâm Hạnh giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh Phẩm XVII Hiềm Hận, Chương 5 Pháp
Kinh 168 : Giới: Ngài Sariputta nó lại kinh số 24: Đức Phật thuyết về Ác giới Kinh 169: Đưa đến biết: Tôn giả Ananda nói về các pháp đưa đến sự thiện xảo
Kinh 170: Bhaddaji: Tôn giả Ananda nói về sự tối thượng

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*