Tăng Chi Bộ Kinh 166-167 | TT. Thích Tâm Hạnh

TT. Thích Tâm Hạnh giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh Phẩm XVII Hiềm Hận Chương 5 Pháp
Kinh 166 Diệt thọ tưởng định
Kinh 167 Buộc tội

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*