Tâm sai biệt của chúng sanh | HT. Thích Giác Giới

am-sai-biet--cua-chung-sanh

Sáng Chủ Nhật tháng 7 này HT. Thích Giác Giới đã giảng về nguyên do sự sai biệt của chúng sanh về giàu nghèo, phước báu, hạnh phúc, đau khổ. Và bên cạnh đó chúng ta tu tập làm giảm trừ tâm sai biệt để hướng đến an vui hạnh phúc

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*