Hành Thủ Uẩn | TT. Thích Tâm Hạnh hướng dẫn thiền

Huong-dan-thien

Trong loạt bài về Năm Thủ Uẩn (Sắc Thọ Tưởng Hành Thức) của Pháp Niệm Xứ, một trong pháp Tứ Niệm Xứ : Thân Thọ Tâm Pháp, TT. Thích Tâm Hạnh ôn lại về Sắc thủ uẩn và Hành thủ uẩn. Đây là các pháp giúp thấy được 5 uẩn là do duyên sinh, đoạn trừ thân kiến, ngã sở , chấp thủ của cái tôi, giúp kiến đạo thấy được con đường.

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*