Ý nghĩa các hành là vô thường | TT. Thích Tâm Hạnh| Hướng dẫn thiền

Cac-hanh-vo-thuong

Trong Hướng Dẫn Thiền tuần này TT. Thích Tâm Hạnh trong loạt bài về Thiền Tứ Niệm Xứ gồm Thân Thọ Tâm Pháp. Trong Pháp Niệm xứ , để làm rõ hơn về Hành trong ý nghĩa Chư Hành là vô thường

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*