Đại sư Đàm Hoằng và Tư tưởng Tịnh Độ | T. Nguyên Định

u-tuong-tinh-do-Dam-Hoang

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , Giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh T. Nguyên Định đã giảng về Đại sư Đàm Hoằng và Tư tưởng Tịnh Độ dựa theo Phật Giáo Việt Nam sử lược của cố Hòa Thượng Thích Mật Thể và Lịch sử Phật giáo Việt Nam của GS. Lê Mạnh Thát.

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*