Vấn Đề Nữ Giới Xuất Gia| TT. Thích Tâm Hạnh | Bát Quan Trai

batquantrai nu gioi xuat gia

Trong ngày tu tập Bát Quan Trai thường kỳ Thiền Viện Vạn Hạnh, TT Thích Tâm Hạnh giảng đề tài Vấn Đề Nữ Giới Xuất Gia với nguồn gốc và ý nghĩa của Bát Kỉnh Pháp trong Phật Giáo

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*