Phát Bồ Đề Tâm Dõng Mãnh| TT. Thích Phước Đạt| Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

T-Phuoc-Dat

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh, hướng về Đại Lễ Vesak đang được chuẩn bị tại chùa Tam Chúc Hà Nam, TT. Thích Phước Đạt nói về việc Phát Bồ Đề Tâm Dõng Mãnh của mỗi người Phật tử, noi theo con đường của Phật Thích Ca và Phật Hoàng Trần Nhân Tông để hướng đến mục tiêu giải thoát giác ngộ

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*