Kinh Ví Dụ Cái Cưa – 4 Ví Dụ và 5 Lời nói Từ tâm|Trung Bộ Kinh | Cố HT. Thích Minh Châu

mai-thien-vien-2022

Kinh Ví Dụ Cái Cưa tiếp theo nói về 4 ví dụ có 5 cách nói nhu hòa từ tâm như đất, như hư không, như sông Hằng, như da mèo đối với tất cả mọi người, mọi loài nhất là đối với những người chống đối công kích

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*