Tu tập hằng ngày trong cuộc sống | Thầy Pháp An | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh

Thầy-Phap-An

Thầy Pháp An giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh với Tu tập hằng ngày trong cuộc sống

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*