Về thăm Thiền Viện | TT. Thích Tâm Hỷ | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

TT. Thích Tâm Hỷ

Nhân dịp Thầy Tâm Hỷ về thăm Thiền Viện, đã chia sẽ những kỷ niệm về Ôn , chuyện xưa chuyện nay và những lời dạy thiết thực về tu tập thiền và những lời dạy của Ôn khi xưa…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*