Con đường tu tập | TT. Thích Tâm Đức | Hướng Dẩn Thiền

Hành Thiền

Trong buổi hướng dẩn thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần, TT. Thích Tâm Đức nói về Con đường tu tập từ khi chua biết gì đến khi tìm được hướng đi cho con đường tu tập của mình, gặp được thiện hữu tri thức và có được an lạc hạnh phúc

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*