Thông điệp của Kinh Địa tạng Bồ Tát bổn nguyện |Thầy Thích Tịnh Hạnh | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Thầy Thích Tịnh Hạnh

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật sau thời khóa Hướng dẩn thiền, Thầy Thích Tịnh Hạnh giảng về Thông điệp của Bồ Tát Địa tạng qua Kinh Địa tạng Bồ Tát bổn nguyện

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*