Những phẩm tính đặc thù của Cư Sĩ Cấp Cô Độc | Thầy Thích Tịnh Hạnh | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Thích Tịnh Hạnh

Hướng dẫn Thiền và Giảng Pháp Thiền Viện Vạn Hạnh ngày Chủ nhật , Thầy Thích Tịnh Hạnh giảng về Những phẩm tính đặc thù của Cư Sĩ Cấp Cô Độc . Qua cuộc đời và những phẩm tính đặc biệt của Cư Sĩ Cấp Cô Độc để liên hệ đến mẫu người Cư sĩ thời nay cần có 4 điều: Ổn định về kinh tế, Trang nghiêm về giới hạnh, Hộ pháp và hoằng pháp, Thằng bằng và điều hòa các vấn đề để đưa đạo vào cuôc đời một cách hiệu quả tốt đẹp…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*