Phật tại tâm| TT. Thích Tâm Đức |Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hàng tuần

Phat-tai-tam

Phật không phải là hình tướng mà là những thuộc tính: thấy, biết, chánh niệm, tĩnh giác, hiểu… và thể hiện với một Tâm thanh tịnh, an nhiên, tự tại! Và bất kỳ ai cũng đều có khả năng này. Điều còn lại là hãy Tu tập đúng chánh pháp.

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*