Lộ trình tu tập Thiền Tứ Niệm Xứ | TT. Thích Tâm Hạnh | Hướng Dẫn Thiền

Lo-trinh-Tu-Niem-Xu

Trong thời khóa Thiền đầu năm 2021, TT. Thích Tâm Hạnh đã sơ lược về Lộ trình tu tập Thiền Tứ Niệm Xứ, một pháp môn nền tảng mà Đức Phật nói là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết bàn…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*