Tăng Chi Bộ Kinh 249-250 | Phẩm XXV Ác Hành Chương 5 Pháp| TT. Thích Tâm Hạnh

Tang-Chi-kinh-250

Thiền Viện Vạn Hạnh Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , giảng kinh Nikaya
TT. Thích Tâm Hạnh giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh
Phẩm XXV Ác Hành Chương 5 Pháp
Kinh 249 Nghĩa Địa : 5 mối nguy hại của Thân, Khẩu, Ý bất tịnh như trong nghĩa địa. Giải thích tà kiến là gì, như thế nào là tà thế nào là chánh. Phân biệt chánh kiến hữu lậu và chánh kiến vô lậu
Kinh 250 Tịnh tín đối với một người , như thế nào là y pháp bất y nhân.
Tại sao Kinh Nhất dạ hiền giả là vô lậu.
Khi có chảnh kiến vô lậu là có hạnh phúc là thấy được vô sanh bất tử.
Đạt trong Phật giáo không phải là được mà là loại bỏ cho tới khi vô ngã vô tướng vô tác.
Tại sao nói Y Kinh giải nghĩa, Tam Thế Phật oan; Ly Kinh nhất tự , tức đồng ma thuyết

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*