Kinh 241 Người Ác Hành | Phẩm Ác Hành Chương 5 Pháp Tăng Chi Bộ Kinh| TT. Thích Tâm Hạnh

Tang-Chi-kinh-ac-hanh


Kinh 241 Người Ác Hành | Phẩm XXV Ác Hành Chương 5 Pháp
Thế nào là ác hành, hành động nào là ác hành là thiện hành
Khác biệt 5 giới và thập thiện. Giới tánh và giới tướng.
Phải thông qua thân khẩu ý mới biết tâm thiện hay ác, nói tu tâm là tu cái gì ?
Tại sao giới đầu tiên trong các giới là giới sát sinh. Không sát sinh cũng không phải là phòng sanh.
Tâm thanh tịnh thì thấy thế giới thanh tịnh
Những nguy hại của ác hành và lợi ích của thiện hành

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*