Tăng Chi Bộ Kinh 236-240 | Phẩm XXIV Trú tại chỗ Chương 5 Pháp | TT. Thích Tâm Hạnh

Tangchi-kinh-240

Giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh Tăng Chi Bộ Kinh | Phẩm XXIV Trú tại chổ Chương 5 Pháp |
Kinh 236 Không tán thán tương xứng
Kinh 237 Xan Tham (1)
Kinh 238 Xan Tham (2)
Kinh 239 Xan Tham (3)
Kinh 240 Xan Tham (4)

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*