Lể Tổng Kết Tất Niên 2020 Thiền Viện Vạn Hạnh

Le-chung-ket-tat-nien

Thiền Viện Vạn Hạnh tổ chức Lể Tổng Kết Tất Niên 2020 , với phần báo cáo của các Đạo Tràng Giảng Pháp, Tịnh Độ, Bát Quan Trai, Hành Thiền, Từ Thiện , Kinh tạng Nikaya và Gia đình Phật Tử

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*