Tăng Chi Bộ Kinh 231-235 | Phẩm XXIV Trú Tại Chỗ | Chương 5 Pháp| TT. Thích Tâm Hạnh

Tang-chi-kinh-235

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , TT. Thích Tâm Hạnh giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh
Chương 5 Pháp | Phẩm XXIV Trú Tại Chỗ
Kinh 231 Trú tại chỗ
Kinh 232 Được ái mộ
Kinh 233 Làm cho chói sáng
Kinh 234 Giúp đỡ nhiều
Kinh 235 Có lòng từ mẫn
Một số vấn đề về Bản lai diện mục, giới cấm thủ, ăn chay ăn mặn , chứng đạo và một câu hỏi về cách cầu an

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*