Tâm dẫn đầu các Pháp | TT. Thích Tâm Minh | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Thien-vien-van-hanh

Trong buổi giảng Pháp cuối năm. TT. Thích Tâm Minh đã giảng về các lợi ích khi thực hành lời Phật dạy cho hiện tại , cho tương lai, cho đời này và đời sau trong đề tài Tâm dẫn đầu các Pháp

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*