Tăng Chi Bộ Kinh 251 – 277 | Phẩm XXVI Cụ Túc Giới Chương 5 Pháp | TT. Thích Tâm Hạnh

Tang-chi-kinh-270

TT. Thích Tâm Hạnh giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh
Phẩm XXVI Cụ Túc Giới Chương 5 Pháp
Kinh 251: Cụ túc giới
Kinh 252-253 Che chở và phục vụ
Kinh 254 xan tham
Kinh 255 Phạm hạnh
Kinh 256 Thiền
Kinh 257-271: Thiền và Thánh quả
Kinh 272: Người tri phạn
Kinh 273-277 : Tri Phạn

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*