Đoạn trừ 5 hạ tầng kiết sử | TT. Thích Tâm Hạnh | Hướng dẫn Thiền sáng Chủ Nhật

Doan-tru-kiet-su

Trong thời khóa hướng dẫn Thiền sáng Chủ nhật hằng tuần, TT. Thích Tâm Hạnh đã giảng rõ hơn về 5 hạ tầng kiết sử là những phiền não trói buột bao gồm: thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham và sân. Tu tập đoạn trừ được các hạ tầng kiết sử này để đi vào con đường giác ngộ giải thoát…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*