Đi tìm hạnh phúc | HT. Thích Giác Giới | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Di-tim-hanh-phuc-

HT. Thích Giác Giới giảng về Đi tìm hạnh phúc, bao gồm 3 loại hạnh phúc để phân biệt và tìm cầu
– Hạnh phúc thế tục đời thường
– Hạnh Phúc thiện pháp
– Hạnh phúc của sự giải thoát, của sự không có
Ý nghĩa của tính không , không tánh

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*