T. Tâm Hạnh | Thái độ sống của người Phật tử chân chính

Thai Do nguoi Phat tu

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần tại Thiền Viện Vạn Hạnh , T Tâm Hạnh nói về đề tài Thái độ sống của người Phật tử chân chính trong cuộc sống để làm lợi ích cho cuộc đời này. Bên cạnh đó Thầy cũng đã giải đáp các thắc mắc về các vấn đề Niết Bàn ở đâu,  các vấn đề về Thiền quán và Thiền Chỉ, hiểu Thường Lạc Ngã Tịnh là như thế nào…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*