Tìm hiểu ý nghĩa Giác Ngộ nhân ngày Phật thành đạo |TT. Thích Tâm Hạnh

TTamHanh-NgayPhatThanhdao

Giảng pháp sáng Chủ nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh, TT. Thích Tâm Hạnh giảng về Ý Nghĩa sự Giác Ngộ của đức Phật nhân ngày Phật thành đạo, mùng 8 tháng Chạp
Trong đó tìm hiểu Giác ngộ là giác ngộ cái gì
Sự Giác Ngộ khác nhau của các thánh quả như thế nào
Sự khác nhau trong cái nhìn của Khoa học và đạo Phật khi giải thích về thế giới
Ý nghĩa của pháp Duyên khởi và Vô sư trí là như thế nào
Khác nhau Tướng và vô tướng, Ngã và Vô ngã là như thế nào
Tánh không là gì , làm thế nào để phá bỏ sự chấp thủ
Các vị Phật có khác nhau không
Qua bài giảng người nghe cũng đã đặt các câu hỏi về ý nghĩa của Vô thượng chánh đẳng chánh giác là gì?
Người Cư sĩ phải làm gì trong sự tu tập để có thể đạt thành tựu trên con đường tìm cầu giác ngộ.

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*