Tăng Chi Bộ Kinh| Chương 4 Pháp | Phẩm Nghiệp |Kinh 231-233| TT. Thích Tâm Hạnh

TTamHanh-TangChiBoKinh231

Thiền Viện Vạn Hạnh chiều thứ Bảy hằng tuần TT Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 4 Pháp Phẩm Nghiệp KInh 231-233 đề cập đến những hành vi tạo  nghiệp trên thân khẩu ý…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*