Chia sẻ kinh nghiệm Hành Thiền |Thầy Pháp An| Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần

Thích Pháp An

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần tại Hội trường Thiền Viện Vạn hạnh sau thời khóa Hướng dẩn Thiền, Tụng kinh. Thầy Pháp An đã cùng các hành giả đã Chia sẻ một số kinh nghiệm Hành Thiền

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*