Tu tập Tình thương chân thật | Thầy Thích Đồng Thành | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Thầy Đồng Thành

Thiền Viện Vạn Hạnh sau thời khóa Hướng Dẩn Thiền, Tụng kinh là Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần tại Giảng đường phía sau chánh điện Thầy Thích Đồng Thành giảng vê Tu tập Tình thương chân thật

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*