Tu tập Sám Hối -Ý nghĩa thời Mạt Pháp | Thầy Thích Đồng Thành | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Thich Dong Thanh

Trong thời khóa Tu tập hàng tuần sáng Chủ Nhật tại Thiền Viện Vạn Hạnh, sau thời Hướng Dẫn Thiền từ 7g, Tụng Kinh là Pháp Thoại của Thầy Thích Đồng Thành sau Hội Trường lúc 8g30 giúp sách tấn sự tu tập, tăng trưởng thiện pháp vời chủ đề Tu tập Sám Hối- Ý nghĩa thời Mạt Pháp

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*