Hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm trong đời sống tu tập | TT. Thích Phước Đạt

TT. Thích Phước Đạt

Thiền Viện Vạn Hạnh vào sáng Chủ Nhật là thời khóa Tu tập hàng tuần. Thời khóa Hướng Dẫn Thiền bắt đầu từ 7g, sau đó là Tụng Kinh và một Pháp Thoại của quý Thầy sau hội trường từ 8g30
Trong Pháp thoại kỳ ngày nhân dịp kỷ niệm ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm ngày 19/6 Âm Lịch , TT. Thích Phước Đạt đã giảng về Hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm trong đời sống tu tập

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*