Tiểu Kinh Aggivacchagotta | Trung Bộ Kinh 72 | Cố HT. Thích Minh Châu giảng năm xưa

Dai-kinh-rung-sung-bo

Tiểu Kinh Aggivacchagotta | Trung Bộ Kinh 72 do Cố HT. Thích Minh Châu giảng năm xưa Thiền Viện Vạn Hạnh Kinh về Du sĩ ngoại đạo Aggivacchagotta hỏii Đức Phật những câu hõi về Thế giới thường còn gay vô thường, hữu biên hay vô biên,, thân và mạng là một hay khác, Như lai tồn tại hay không tồn tại…tất cả đểu được giãi đáp thỏa đáng

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*