Suy nghĩ về chữ Tâm chữ Địa trong Phật giáo | HT. Thích Tâm Đức | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần

Suy nghĩ về chữ Tâm chữ Địa trong Phật giáo

Sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẩn Thiền, Tụng kinh là Pháp thoại sau Hội trường. HT. Thích Tâm Đức đã giảng Suy nghĩ về chữ Tâm chữ Địa trong Phật giáo…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*