Tăng Chi Bộ Kinh 16 -17 Cha Mẹ Của NakuLa | Chương 6 Pháp Phẩm 2 Cần Phải Nhớ| TT. Thích Tâm Hạnh

tang-chi-kinh-1617

Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 6 Pháp Phẩm 2 Cần Phải Nhớ| TT. Thích Tâm Hạnh
Kinh 16 -17 Cha Mẹ Của NakuLa

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*