Hành Thập Thiện cho đời tươi sáng | TT. Thích Tâm Minh | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

hanh-thap-thien cho doi tuoi sang

Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật tại Thiền Viện Vạn Hạnh, TT Thích Tâm Minh Hành giảng về hành Thập Thiện cho đời tươi sáng .
Hành thập thiện nghĩa là sống theo mười điều thiện của thân khẩu ý bao gồm: 3 nghiệp của thân: không sát sanh, không lấy của không cho, không tà hạnh : 4 nghiệp của khẩu: không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm; 3 nghiệp của ý : không tham dục, không sân hận, không tà kiến và hệ quả tốt lành của đời sống này…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*