Lời Phật dạy về phương pháp Tẩy trần phiền não| TT. Thích Tâm Minh

thien-vien-van-hanh-gate1

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , tại Thiền Viện Vạn Hạnh. TT. Thích Tâm Minh giảng đề tài Lời Phật dạy về phương pháp Tẩy trần giúp người Phật tử loại bỏ phiền não trên con đường tu tập

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*