Tam bảo và 5 giới cấm trong kinh tạng Pali | TT. Thích Tâm Chơn

Tam-bao-va-5-gioi-cam

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần, TT. Thích Tâm Chơn giảng đề tài Tam bảo và 5 giới cấm trong kinh tạng Pali , nêu rõ vai trò quan trong của Tam bảo việc hành trì 5 giới trong kinh tạng Pali đối với người Phật tử tại gia

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*