Các sức mạnh Thiện Ác | Thích Tâm Chơn

TTamChon

Thiền Viện Vạn Hạnh ngày Bát Quan Trai  TT Thích Tâm Chơn giảng bài pháp Các sức mạnh Thiện Ác  trích trong kinh Tăng Chi hướng dẫn chúng ta hành động đúng theo lời dạy của đức Phật trong cuộc sống và con đường tu tập

 

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*